V sobotu 3. dubna je bohoslužba přesunuta z Chrudimi na společnou slavnostní pobožnost do Pardubic.
Zveme vás proto do modlitebny v Pardubicích. Více >