V rámci našeho pravidelného studia bible ( sobotní školy)  studujeme toto čtvrtletí listy apoštola Pavla do Tesaloniky.

Pokud máte k danému tématu nějaké otázky ( jednotlivá témata jsou uvedená  na stránce Program bohoslužeb) nebo byste se  chtěli zúčastnit naší diskuse, jste srdečně zváni.