Připomínáme, že sobotní bohoslužba 9. března nebude v Chrudimi, ale účastníme se bohoslužby v Pardubicích.