http://www.atlasceska.cz/images/foto_kalendar/nahled/n22560_namesti.jpgVe čtvrtek 19. srpna 2010 se v Chrudimi uskuteční akce Den pro Chrudim. Pod záštitou místostarosty města Chrudim Romana Málka ji pořádá křesťanská mládež Církve adventistů ve spolupráci s Klubem Pathfinder, humanitární organizací ADRA, Maranatha o.s. a dalšími.

Celý den bude okolo 300 mladých dobrovolníků pomáhat na různých místech v Chrudimi a okolí v rámci veřejně prospěšných aktivit, např. při úklidu veřejných prostranství, v přilehlých rekreačních lesích, v dětských domovech, nemocnici, apod. Od 15 hod. začne na Resslově náměstí program, jehož moderaci přislíbil Aleš Juchelka. V rámci programu proběhne minikoncert, vystoupí další VIP osobnosti, svou činnost představí vystavovatelé ve stáncích (ADRA, Amalthea, o.s., Český červený kříž, Denní centrum Svítání, Klub Pathfinder a další). Vyvrcholením programu bude pokus o vytvoření rekordu se zápisem do České knihy rekorgů s názvem Rozezvučme město. Program na náměstí bude trvat cca do 17.30 hodin.

Více informací najdete na http://www.denprochrudim.cz