sbor


Sbor Církve adventistů sedmého dne v Chrudimi patří k jednomu z nejmladších v Čechách. Byl založen v roce 1998.

V současné dobe se scházíme v prostorách
Církve bratrské ve Filištínské ulici 27.

Jste zváni na naše sobotní Bohoslužby.
Čas rozpis najdete na stránce Program.

Můžete nás poznat při neformálních setkáních v týdnu,
na které jste srdečně zváni.

Můžete si prohlédnout fotografie v Galerii

Současné vedení sboru:

Karel Vasilek kazatel 608245836
Pavel Drábek vedoucí sboru 605 966 491
Libuše Šotolová první diakon 732 300 936
Miroslav Šotola tajemník 605 043 178
Jana Drábková hospodář 732 717 808
Radim Střížka osobní služba 777 585 439