4. čtvrtletí 2018- sobotní bohoslužby

každý týden ve Sboru Církve bratrské na Filištínské ulici č. 27

Datum Raníček
(9,30 – 9,50h)
Biblické studium
(9,50 – 10,50h)
Kázání
(11,15 – 12,15 h)
Poznámka
06.10. Šotolovi  Vede: Střížka

 

Téma: Stvoření a pád

Vasilek V Chrudimi Bohoslužba nebude, sejdeme se v Šiškovicích.
13.10. Vede: 
 
Téma:  Příčiny nejednoty
V Chrudimi Bohoslužba nebude, sejdeme se v Litomyšli.
20.10. Rezničenko Vede: Šotola

 

Téma: “Aby všichni byli jedno”

Mareš
27.10.   Vede: 

Téma: Klíč k jednotě

Duchoň V Chrudimi Bohoslužba nebude, sejdeme se v Pardubicích.
03.11. Střížkovi Vede: Falgenhauerová


Téma:  Prožívání jednoty v rané církvi
Běhounek
10.11. Drábkovi Vede:  Rezničenko


Téma: Obrazy jednoty
Vasilek
17.11. Falgenhauerová Vede: Drábek

 

Téma: Když přijdou konflikty

Šotola
24.11. Vede: 


Téma: Jednota ve víře

Hrdinka V Chrudimi se Bohoslužba neuskuteční, sejdeme se v Pardubicích.
01.12.
Šotolovi
Vede:  Drábková

 

Téma:Nejpřesvědčivější důkaz

 Krapka
08.12. Střížkovi Vede:  Falgenhauerová

 

Téma: Jednota a náprava vztahů

Komárek
15.12.
Drábkovi Vede:  Šotola

 

Téma:Jednota v uctívání

Vasilek Památka večeře Páně + agape
22.12. Falgenhauerová Vede:Drábková

 

Vede: Církevní organizace a jednota

Šotola
29.12. Šotolovi Vede: Drábek

 

Téma: Konečná obnova jednoty

?
Vede: Téma:

 1 Janův 3:1 Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.