1. čtvrtletí 2019- sobotní bohoslužby

každý týden ve Sboru Církve bratrské na Filištínské ulici č. 27

Datum Raníček
(9,30 – 9,50h)
Biblické studium
(9,50 – 10,50h)
Kázání
(11,15 – 12,15 h)
Poznámka
05.01. Šotolovi  Vede: Střížka

 

Téma:  Evangelium z ostrova Patmos

Mareš
12.01 Drábkovi Vede: Šotola
 
Téma:  Uprostřed svícnů
Vojvodík  odpoledne
19.01. Střížkovi Vede: Drábková

 

Téma:  Ježíšovo poselství sedmi sborům

Vasilek
26.01. Šotolovi  Vede: Střížková

Téma: Hoden je Beránek

Šotola
02.02. Střížkovi Vede: Drábek


Téma:  Sedm pečetí
Čík
09.02. Drábkovi Vede:  Šotola


Téma: Zapečetění Božího lidu
Vasilek
16.02. Falgenhauerová Vede: Falgenhauerová

 

Téma: Sedm polnic

Kocián
23.02. Šotolovi  Vede: Střížková


Téma: Poražený nepřítel

Krapka
02.03.
Drábkovi
Vede:  Drábková

 

Téma:Satan a jeho spojenci

 Běhounek
09.03. Rezničenko Vede:  Falgenhauerová

 

Téma: Večné evangelium

Vasilek Památka večeře Páně + agape 
16.03.
Střížkovi Vede:  Šotola

 

Téma: Sedm posledních ran

Vasilek začátek v 9.00.
23.03. Drábkovi Vede:Rezničenko

 

Vede: Soud nad Babylonem

Bláha
30.03. Šotolovi Vede: Drábek

 

Téma: “Všechno tvořím nové”

?
Vede: Téma:

 1 Janův 3:1 Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.