Image0000316. května 2015

Zveme vás na slavnostní konferenční bohoslužbu do Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové, které se zúčastní sbory z celého Českého sdružení Církve adventistů s.d.

Tato pobožnost se koná jednou za čtyři roky a předchází jí dva jednací dny (12.dubna a 26.dubna), na němž delegovaní zástupci všech sborů projednávali další směrování církve a zvolili nové administrativní vedení Českého sdružení CASD včetně nového Výboru ČS CASD. Noví zástupci Českého sdružení budou představeni církvi na této slavnostní pobožnosti.

Bohoslužba v Chrudimi v tuto sobotu je zrušena!

Další podrobnosti k programu slavnostní soboty:

9:30   úvodní část

10.30   slavnostní bohoslužba
kázání:  Stephan Sigg (ved. odd. mládeže Interevropské divize [EUD])

14:30   odpoledne vděčnosti
předpokládané ukončení v 17 h