V sobotu 14. května se náš sbor zúčastní mimořádné příležitosti – židovské bohoslužby v synagoze v Heřmanově městci.
Z tohoto důvodu je bohoslužba v Chrudimi zrušena.