Štítky Bohoslužba

Jak přežít konec světa?

Máme se obávat mayského data 21. 12. 2012 jako dne konce světa?
Může k tomu dojít za rok, za dva, za pár let?
Existují nějaké indicie?
Je možné z nich rozpoznat, že konec světa se blíží?
Jaké jsou šance na přežití?

Odpovědi na tyto a další otázky můžete vyslechnout ve dvou přednáškách S. Lance:

1. Bude to ještě letos? Co říká Bible o konci světa.
sobota 3. 11. 2012, 11.15 – 12.00 h

2. To nejdůležitější v přípravě. Včetně vzájemného odpuštění.
sobota 24. 11. 2012, 11.15 – 12.00 h

Místo: Sbor Církve bratrské, Filištínská 27, Chrudim

1. Bude ještě letos? Co říká Bible o posledních událostech světa.

Studium Bible

V rámci našeho pravidelného studia bible ( sobotní školy)  studujeme toto čtvrtletí listy apoštola Pavla do Tesaloniky.

Pokud máte k danému tématu nějaké otázky ( jednotlivá témata jsou uvedená  na stránce Program bohoslužeb) nebo byste se  chtěli zúčastnit naší diskuse, jste srdečně zváni.

Bohoslužba s vojenským kaplanem

Dne 29. října bude hostem sobotní bohoslužby Církve adventistů s. d. v Chrudimi kaplan Armády České republiky Zdeněk Mikulka.

Nenechte si ujít tuto mimořádnou příležitost, na kterou zveme věřící z jiných církví a také zájemce z řad veřejnosti, kteří by se chtěli seznámit s tím, co práce kaplana v armádě obnáší.

V rámci dopolední bohoslužby od 11,15 hodin přednese kaplan Mikulka duchovní zamyšlení nad textem Bible.

Odpoledne od 13 hodin se můžete účastnit neformálního posezení, kde každý bude moct položit Zdeňku Mikulkovi své otázky, týkající se kaplanské služby v armádě.

Změna místa shromáždění v sobotu 5. června

V sobotu 5. června nebude pobožnost ve sboru, ale u Drábků (v 9.30h).

Jste zváni i zde, pro podrobnější informace, nebo pokud neznáte adresu, můžete volat nebo napsat sms na tel. č. 605 966 491.

Sobota v synagoze v Heřmanově Městci.

V sobotu 14. května se náš sbor zúčastní mimořádné příležitosti – židovské bohoslužby v synagoze v Heřmanově městci.
Z tohoto důvodu je bohoslužba v Chrudimi zrušena.

Velikonoční sobota v Pardubicích

V sobotu 23. dubna je chrudimský sbor zván na slavnostní velikonoční bohoslužbu do Pardubického sboru. Pozvání platí samozřejmě pro všechny naše příznivce a hosty.

Z toho důvodu se pobožnost v Chrudimi konat nebude.

9 hodin – skupinové biblické studium.
10.30 h – slavnostní část s promluvou kazatele S. Lance

16 hodin – promítání filmu JEŽÍŠ (podle Lukášova evangelia)
Pro děti je připraveno souběžné promítání dětské verze původního filmu (Příběh Ježíše Krista pro děti)