V sobotu 23. dubna je chrudimský sbor zván na slavnostní velikonoční bohoslužbu do Pardubického sboru. Pozvání platí samozřejmě pro všechny naše příznivce a hosty.

Z toho důvodu se pobožnost v Chrudimi konat nebude.

9 hodin – skupinové biblické studium.
10.30 h – slavnostní část s promluvou kazatele S. Lance

16 hodin – promítání filmu JEŽÍŠ (podle Lukášova evangelia)
Pro děti je připraveno souběžné promítání dětské verze původního filmu (Příběh Ježíše Krista pro děti)